INFORMACIJE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Zašto treba da učestvujete na Serbian Visions?

  • Zato što ste posvećeni stvaranju bolje budućnosti u Srbiji
  • Zato što ste posvećeni humanitarnom radu, zaštiti ljudskih prava, unapređenju položaja marginalizovanih grupa, zaštiti životne sredine, zaštiti životinja, evropskim integracijama, stvaranju boljeg privrednog ambijenta...
  • Zato što na multikongresu učestvuju organizacije civilnog društva i predstavnici privrede sa idejom i vizijom

Kako možete da se prijavite na Serbian Visions?

Aplikacija za učešće na multikongresu podrazumeva popunjavanje FORMULARA, koji treba poslati na info(at)serbian-visions.rs najkasnije 08. novembra 2018. godine.

Organizator ustupa konferencijske sale na besplatno korišćenje organizacijama civilnog društva i drugim neprofitnim organizacijama u trajanju od najviše dva sata (uključujući pripremu, samu manifestaciju i napuštanje prostora). S obzirom na to da je raspoloživ prostor ograničen, organizator će na osnovu prijava izabrati 60 organizacija – suorganizatora.

Kako funkcioniše Serbian Visions?

Svakom suorganizatoru, neprofitnoj organizaciji, prepuštamo bez nadoknade salu za oblik manifestacije po želji - prezentaciju, diskusiju, forum, seminar, radionicu i dr. Pojedinačne manifestacije će se smenjivati u taktu od po dva sata tokom celog vikenda. Suorganizatori su odgovorni za sopstvene događaje u okviru multikongresa – u roku od dva sata treba da uđu u salu, pripreme se, održe sopstvenu manifestaciju i napuste salu.

Obaveze za  učesnike/suorganizatore


1. Potrebno je da elektronsku pozivnicu za kompletan multikongres Serbian Visions pošalju dva puta svojim mejling listama (članovima, prijateljima, partnerima) - drugi put sa kompletnim programom multikongresa

2. Svim suorganizatorima biće prosleđena specijalno dizajnirana cover fotografija, koju treba da postave na svoje društvene medije u periodu od 16. do 23. novembra, kao i da podele Serbian Visions Facebook event

Suorganizatorima će opciono biti ponuđen i info-pult u holu hotela. Cena iznajmljivanja info-pulta za ceo vikend je 98 evra sa PDV-om.