Program za 2018. biće dostupan početkom novembra, nakon zaključenja prijava!

SUBOTA; NEDELJA

  

Program iz 2017: SUBOTA; NEDELJA 

PROGRAM - SERBIAN VISIONS 2018

Kao i prethodnih godina, multikongres Serbian Visions obuhvatiće različite teme. Publici će se predstaviti organizacije civilnog sektora, stručne asocijacije, institucije i predstavnici privrede koji se bave humanitarnim radom, unapređenjem položaja marginalizovanih grupa, zaštitom životne sredine, zaštitom životinja, obrazovanjem, inovacijama, novim tehnologijama, problemom nezaposlenosti, i dr.

Program za 2018. biće dostupan početkom novembra, nakon zaključenja prijava!